X
تبلیغات
زولا
 
ستون دین
هر چیزی که برای شناخت و خواندن نماز برای رستگاری نیاز است.
                                                                 
آرشیو وبلاگ
صفحات وبلاگ
آمار وبلاگ
< امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که یکدیگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زکات بدهند و میهمان را گرامى بدارند...///نماز کلید همه خوبی هاست.///نماز در اول وقت خشنودى خداوند، میان وقت رحمت خداوند و پایان وقت عفو خداوند است.///اى مردم همانا نمازگزار هنگام نماز با پروردگار بزرگ و بلند مرتبه اش مناجات مى کند، پس باید بداند چه مى گوید. ///بنگر در چه (لباسى) و بر چه (چیزى) نماز مى گزارى، اگر از راه صحیح و حلالش نباشد، قبول نخواهد بود.///خداوند از هر کس یک نماز و یا یک کار نیک را قبول کند، عذابش نمى نماید. ///پیامبر(ص)
جمعه 25 آذر‌ماه سال 1390 :: 10:47 ب.ظ ::  نویسنده : محمد رضا چنگلوایی

۱۲ چیز نماز را باطل میکند.آن موارد در ادامه گفته شده است.

مبطلات نماز

مسأله 1126
دوازده چیز است نماز را باطل میکند و آنها را مبطلات میگویند :
اول آن که در بین نماز یکی از شرطهای آن از بین برود ، مثلا در بین نماز بفهمد مکانش غصبی است .
دوم آن که در بین نماز عمدا یا سهوا یا از روی ناچاری ، چیزی که وضو یا غسل را باطل میکند پیش آید ، مثلا بول از او بیرون آید ، ولی کسی که نمیتواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند ، اگر در بین نماز بول یا غائط از او خارج شود چنانچه بدستوری که در احکام وضو گفته شد رفتار نماید نمازش باطل نمیشود ، و نیز اگر در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود ، در صورتی که بدستور استحاضه رفتار کرده باشد ، نمازش صحیح است .
مسأله 1127
کسی که بی اختیار خوابش برده ، اگر نداند که در بین نماز خوابش برده یا بعد از آن ، باید بنابر احتیاط واجب نمازش را دوباره بخواند ، ولی اگر تمام شدن نماز را بداند و شک کند که خواب در بین نماز بوده یا بعد ، نمازش صحیح است.
مسأله 1128
اگر بداند به اختیار خودش خوابیده و شک کند که بعد از نماز بوده ، یا در بین نماز یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیده نمازش صحیح است .
مسأله 1129
اگر در حال سجده از خواب بیدار شود و شک کند که در سجده آخر نماز است ، یا در سجده شکر ، باید آن نماز را دوباره بخواند .
سوم از مبطلات نماز آن است که مثل بعضی کسانی که شیعه نیستند دستها را رویهم بگذارد .
مسأله 1130
هر گاه برای ادب دستها را روی هم بگذارد ، اگر چه مثل آنها نباشد ، بنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند ، ولی اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا برای کار دیگر مثل خاراندن دست و مانند آن ، دستها را رویهم بگذارد اشکال ندارد .
چهارم از مبطلات نماز آن است که بعد از خواندن حمد ، آمین بگوید . ولی اگر اشتباها یا از روی تقیه بگوید ، نمازش باطل نمیشود .
پنجم از مبطلات نماز آن است که عمدا یا از روی فراموشی پشت به قبله کند ، یا به طرف راست یا چپ قبله برگردد ، بلکه اگر عمدا بقدری برگردد که نگویند رو به قبله است ، اگر چه بطرف راست یا چپ نرسد ، نمازش باطل است .
مسأله 1131
اگر عمدا همه صورت را بطرف راست یا چپ قبله برگرداند نمازش باطل است بلکه اگر سهوا هم صورت را به این مقدار برگرداند احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند و لازم نیست که نماز اول را تمام نماید ، ولی اگر سر را کمی بگرداند عمدا باشد یا اشتباها نمازش باطل نمیشود .
ششم از مبطلات نماز آن است که عمدا کلمه‌ای بگوید که از آن کلمه قصد معنی کند اگر چه معنی هم نداشته باشد ویک حرف هم باشد بلکه اگر قصد هم نکند بنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند در صورتی که دو حرف یا بیشتر باشد ، ولی اگر سهوا بگوید نماز باطل نمیشود .
مسأله 1132
اگر کلمه‌ای بگوید که یک حرف دارد ، چنانچه آن کلمه معنی داشته باشد مثل ( ق ) که در زبان عرب به معنای این است که نگهداری کن ، چنانچه معنی آن را بداند و قصد آنرا نماید ، نمازش باطل میشود ، بلکه اگر قصد معنای آن را نکند ولی ملتفت معنای آن باشد احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند.
مسأله 1133
سرفه کردن و آروغ زدن و آه کشیدن در نماز اشکال ندارد ، ولی گفتن آخ و آه و مانند اینها که دو حرف است ، اگر عمدی باشد نماز را باطل میکند .
مسأله 1134
اگر کلمه‌ای را به قصد ذکر بگوید مثلا به قصد ذکر بگوید : ( الله اکبر ) ودر موقع گفتن آن ، صدا را بلند کند که چیزی را به دیگری بفهماند اشکال ندارد ولی چنانچه به قصد این که چیزی به کسی بفهماند بگوید ، اگر چه قصد ذکر هم داشته باشد ، نماز باطل میشود .
مسأله 1135
خواندن قرآن در نماز ، غیر از چهار سوره‌ای که سجده واجب دارد و در احکام جنابت گفته شد و نیز دعا کردن در نماز اشکال ندارد اگر چه به فارسی یا زبان دیگر باشد .
مسأله 1136
اگر چیزی از حمد و سوره و ذکرهای نماز را عمدا یا احتیاطا چند مرتبه بگوید اشکال ندارد .
مسأله 1137
در حال نماز ، انسان نباید به دیگری سلام کند واگر دیگری به او سلام کند ، باید طوری جواب دهد که سلام مقدم باشد مثلا بگوید ( السلام علیکم ) یا ( سلام علیکم ) و نباید ( علیکم السلام ) بگوید .
مسأله 1138
انسان باید جواب سلام را چه در نماز یا در غیر نماز فورا بگوید ، واگر عمدا یا از روی فراموشی جواب سلام را به قدری طول دهد ، که اگر جواب بگوید جواب آن سلام حساب نشود ، چنانچه در نماز باشد نباید جواب بدهد و اگر در نماز نباشد ، جواب دادن واجب نیست .
مسأله 1139
باید جواب سلام را طوری بگوید که سلام کننده بشنود ، ولی اگر سلام کننده کر باشد ، چنانچه انسان بطور معمول جواب او را بدهد کافی است .
مسأله 1140
نمازگزار جواب سلام را به قصد جواب بگوید نه به قصد دعا .
مسأله 1141
اگر زن یا مرد نامحرم یا بچه ممیز یعنی بچه‌ای که خوب و بد را میفهمد به نمازگزار سلام کند ، نمازگزار باید جواب او را بدهد .
مسأله 1142
اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد معصیت کرده ولی نمازش صحیح است .
مسأله 1143
اگر کسی به نمازگزار غلط سلام کند ، بطوری که سلام حساب نشود ، جواب او واجب نیست .
مسأله 1144
جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام میکند واجب نیست ، واحتیاط واجب آن است که در جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان بگوید سلام یا فقط علیک .
مسأله 1145
اگر کسی به عده‌ای سلام کند ، جواب سلام او بر همه آنان واجب است ، ولی اگر یکی از آنان جواب دهد کافی است .
مسأله 1146
اگر کسی به عده‌ای سلام کند وکسی که سلام کننده قصد سلام دادن به او را نداشته جواب دهد ، باز هم جواب سلام او بر آن عده واجب است .
مسأله 1147
اگر به عده‌ای سلام کند و کسی که بین آنها مشغول نماز است شک کند که سلام کننده قصد سلام کردن به او را هم داشته یا نه ، نباید جواب بدهد ، و همچنین است اگر بداند که قصد او را هم‌داشته ولی دیگری جواب سلام را بدهد . اما اگر بداند که قصد او را هم داشته و دیگری جواب ندهد ، باید جواب او را بگوید .
مسأله 1148
سلام کردن مستحب است و خیلی سفارش شده است که سواره به پیاده وایستاده به نشسته و کوچکتر به بزرگتر سلام کند .
مسأله 1149
اگر دو نفر با هم به یکدیگر سلام کنند ، بر هر یک واجب است جواب سلام دیگری را بدهد .
مسأله 1150
در غیر نماز ، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگوید مثلا اگر کسی گفت سلام علیکم در جواب بگوید سلام علیکم و رحمة الله .
هفتم از مبطلات نماز خنده با صدا و ترجیع و بنابر احتیاط واجب خنده با صدا اگر چه ترجیع نداشته باشد وعمدی است وچنانچه سهوا با صدا بخندد یا لبخند بزند نمازش باطل نمیشود .
مسأله 1151
اگر برای جلوگیری از صدای خنده حالش تغییر کند ، مثلا رنگش سرخ شود ، چنانچه از صورت نمازگزار بیرون رود ، باید نمازش را دوباره بخواند .
هشتم از مبطلات نماز آن است که برای کار دنیا عمدا با صدا گریه کند ، ولی اگر برای کار دنیا بی صدا گریه کند اشکال ندارد ولی اگر از ترس خدا یا برای آخرت گریه کند ، آهسته باشد یا بلند اشکال ندارد ، بلکه از بهترین اعمال است .
نهم از مبطلات نماز کاری است که صورت نماز را به هم بزند مثلا دست زدن و به هوا پریدن و مانند
اینها کم باشد یا زیاد عمدا باشد یا از روی فراموشی . ولی کاری که صورت نماز را به هم نزند مثل اشاره کردن به دست اشکال ندارد .
مسأله 1152
اگر در بین نماز به قدری ساکت بماند که نگویند نماز میخواند نمازش باطل میشود .
مسأله 1153
اگر در بین نماز کاری انجام دهد یا مدتی ساکت شود وشک کند که نماز به هم خورده یا نه ، نمازش صحیح است .
دهم از مبطلات نماز ، خوردن و آشامیدن است ، اگر در نماز طوری بخورد یا بیاشامد که نگویند نماز میخواند .
مسأله 1154
احتیاط واجب آن است که در نماز هیچ چیز نخورد و نیاشامد چه موالات نماز بهم بخورد یا نخورد و چه بگویند نماز میخواند یا نگویند .
مسأله 1155
اگر در بین نماز ، غذائی را که لای دندانها مانده فرو ببرد ، نمازش باطل نمیشود . واگر قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد و در حال نماز کم کم آب شود و فرو رود نمازش اشکال پیدا میکند .
یازدهم از مبطلات نماز شک در رکعتهای نماز دو رکعتی یا سه رکعتی یا در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی است .
دوازدهم از مبطلات نماز آن است که رکن نماز را عمدا یا سهوا کم یا زیاد کند ، یا چیزی را که رکن نیست عمدا کم یا زیاد نماید .
مسأله 1156
اگر بعد از نماز شک کند که در بین نماز کاری که نماز را باطل میکند انجام داده یا نه نمازش صحیح است.