ستون دین
هر چیزی که برای شناخت و خواندن نماز برای رستگاری نیاز است.
                                                                 
آرشیو وبلاگ
صفحات وبلاگ
آمار وبلاگ
< امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که یکدیگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زکات بدهند و میهمان را گرامى بدارند...///نماز کلید همه خوبی هاست.///نماز در اول وقت خشنودى خداوند، میان وقت رحمت خداوند و پایان وقت عفو خداوند است.///اى مردم همانا نمازگزار هنگام نماز با پروردگار بزرگ و بلند مرتبه اش مناجات مى کند، پس باید بداند چه مى گوید. ///بنگر در چه (لباسى) و بر چه (چیزى) نماز مى گزارى، اگر از راه صحیح و حلالش نباشد، قبول نخواهد بود.///خداوند از هر کس یک نماز و یا یک کار نیک را قبول کند، عذابش نمى نماید. ///پیامبر(ص)
دوشنبه 28 آذر‌ماه سال 1390 :: 02:05 ق.ظ ::  نویسنده : محمد رضا چنگلوایی

این پست شامل پیام مقام معظم رهبری به اجلاس نماز در سال 1380 میباشد کهشامل نکات واقعاً زیبایی است.

پیام مقام معظم رهبرى به اجلاس سراسرى نماز

15 / 6 / 80

بسم الله الرحمن الرحیم

انسان که از سوئى گاه مظهربرترین و زیباترین حقایق هستى است, از سوئى دیگر, گاه محل بروز زشتیها و پستیهاى بى همانند نیز میگردد.اگر درجائى و زمانى او را مظهرآگاهى و محبت وفداکارى یاخردمندى وآفرینندگى و پیشرفت در عرصه هاى تعالى, یا آیت شوق و شورو امیدمى بینیم, درجائى و زمانى دیگر او را دچار غفلت و کینه و خودخواهى,یا جهل و عادت ورکود, یاسستى و نومیدى و بدبینى مشاهده مى کنیم.

این عنصر با استعداد, مى تواند برترین موجودگیتى تا پست ترین پدیده هستى گردد.او مجهز به همه ابزارهاو زمینه هاىتعالى و تکامل معنوى و مادى, آفریده شده است.

سرشت او, نیک و راه نیکى به روى او باز است.خرد و قدرت برتصمیم گیرى و انتخاب,دوبال تواناى اویند.و رسولان الهى راهنمایان و امیددهندگان و کمک کنندگان به او.

اما او با این حال مى تواند تسلیم ضعفها و هوسها و خود خواهیها یا جهلها و غفلتها و عادتهاى خود شود و خود را از همه آن بشارتها و امیدها و معراجها محروم سازد.این همان است که آن را باید ((فسادپذیرى انسان))نامید و همان است که در عمر دراز بشریت و نیز در عمر هر یک از آحادبشر, بزرگترین مصیبت او و خطرناکترین تهدید او بشمار رفته است و میرود.

براى پیشگیرى و نیز درمان این آفت بزرگ,دین خدا ((ذکر))را به انسان آموخته است ذکر یعنى حقیقت را به یاد آوردن, خود را در برابر خدایافتن, به او گوش سپردن و به او دل دادن.

یعنى از دلمشغولیهائى که آدمى را اسیر وسوسه هوسها مى کند, یا میل به برترى جوئى و کین ورزى و آزمندى او را ارضا میسازد, خود را رها ساختن, یعنى او را از جهنمى که براى خود فراهم کرده است, به بهشت صفا و انس و بهجت و امن بردن.

ونماز با ترکیب هماهنگ دل و زبان و حرکت, نابترین و کاملترین نمونه و وسیله ذکر است.

انسان در زندگى شخصى اش, گاه براثر محنتها و شدت هاو مصیبتها ودرزندگى جمعى اش گاه با حوادث تحول آفرین مانند حرکت عمومى به سوى جهاد یا انفاق یا کمک به نیازمندان,به عامل ذکر نزدیک میشود, و گاه با سرگرمیهاى هوس آلود و غرق شدن در سرخوشى و اشرافیگرى و عیش بارگى, از آن دور میافتد عنصرى که میتواند درهمه این احوال او را به بهشت((ذکر)) نزدیک یا نزدیکتر کند,نماز است.

نماز در حالات آمادگى روحى, به آدمى عروج و حال و حضور بیشتر مى بخشد و در حالات غفلت و ناآمادگى, در گوش او زنگ آماده باش مینوازد و او را به آن وادى نورانى نزدیک مى سازد.

لذا نماز در هیچ حالى نباید ترک شود.درعین شدت و محنت, در بحبوحه میدان جهاد, در هنگام فراغ و آسایش وحتى در میان محیط لجنآلودى که انسان با هوسها و کینه ها و شهوت ها و خود خواهیها, پیرامون خود پدید آورده است نماز یک شربت مقوى و شفابخش است,باید آن را با دل و جان خود نوشید و از هر نقطه که در آن واقع شده ایم یک گام یا یک میدان به بهشت رضوان نزدیک شد.

ازاین روست که نه حى على الجهاد و نه حى على الصوم و نه حى على الانفاق, نگفته اند ولى در هر روز بارها سروده اند:حى على الصلاه.

دردوران انقلاب و جنگ تحمیلى, نماز ما رادر حرکتمان مصممتر و نیرومندتر میکرد,و امروز که خطر غفلت و عیش بارگى و آرزوهاى حقیر و تنگ نظرانه و عادتها و روزمرگیها ما را تهدید میکند, نماز به ما مصونیت مى بخشد و بن بستهاى پندارى را مى شکند و راه مارا روشن و افق را درخشان میسازد.

این تنها برگى از کتاب مناقب نماز است و همین براى به راه انداختن حرکتى جدىتر از گذشته میتواند انگیزه اى ژرف و کارآمد پدید آورد.

همه باید دراین حرکت بزرگ که شایسته است جهاد نامیده شود,خود را ملتزم و متعهد بدانند, علماى دین, روشنفکران,هنرمندان, جوانان, پدران و مادران و همسران,دارندگان منبرها و رسانه ها, نویسندگان و بیش از همه مسئولان بخشهاى حکومتى مانند, وزارتهاى آموزش و پرورش,علوم و فنآورى, ارشاد,صدا و سیما, سازمانهاى تبلیغاتى,مراکز تولید سینمائى, پژوهش گاهها, مدیرانى که نیروى انسانى کلانى در قبضه امرو نهى آنهایند, مانند, نیروهاى مسلح, وزارتخانه ها, کارگاهها,دانشگاهها و مدارس, وسایل حمل و نقل و غیره و غیره.

اینان هریک به گونه اى میتوانند و میباید دراین حرکت همگانى سهیم گردند و نقش ویژه خود را بگزارند .

این کار با سهل انگارى و کم همتى به سرانجام خود نمى رسد.از برترین شیوه ها و فنى ترین و هنرىترین ابزارها باید بهره گرفته شود.

نمایش نماز جماعت مهجورى با جمع معدودى آنهم از فرسودگان بى نشاط,ترویج نماز جماعت نیست, همچنانکه پخش صداى اذان از رسانه هاى صوت و تصویر کافى نیست.

جوانهاى ما هزاران صف جماعت پرشور و حال در سراسر کشور تشکیل میدهند, مردم زیادى از آنان که فیلمهاى سینمائى در گزارش واقعیتهاى زندگى آنان ساخته میشود, اهل نماز و نیاز و تهجدند , حنجره هاى بسیارى از روى ایمان و تعبد در هنگام اذان,صدا به این سرود معنوى بلند میکنند,گروههاى انبوهى در هنگام نماز از کار روزانه دست کشیده به مسجد رومىآورند, اینها میتواند در ساختهاى هنرى, چهره ىزیبا و ترغیب کننده ى این فریضه نجات بخش را به همه نشان دهد.

در دانشگاهها و دیگر مراکز انسانى انبوه, مسجد میتواند جایگاه امن و صفا باشد و امام جماعت, غمگسارى و راهنمائى و همدلى را درکنار اقامه نماز,درآن مهبط رحمت و هدایت الهى به نمازگزاران هدیه کند.

مجامع دانشجوئى ودانش آموزى در آن صورت, جذابترین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا , پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد.

به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآورى میکنم که سهم مسجدسازى و مسجدپردازى باید در اعتبارات فعالیتهاى فوق برنامه,در ردیف اول و بیش از سهم دیگر بخشهاى این سرفصل باشد.

هجرت هفتگى روحانیون مستقردرمراکز نظامى و غیره, به روستاهاى همسایه این مراکز از توصیه هاى پیشین من است که برآن تاکید میورزم, همچنین فراهم ساختن فضاى مادىو معنوى براى اقامه نماز در بوستانها و گردشگاهها و نمایشگاهها و امثال آن.

امامان محترم جماعت اگر خود براثر کهولت و غیره نمى توانند وظیفه رابطه و انس و راهنمائى را براى نمازگزاران بویژه جوانان فراهم کنند, در کنار خود فضلاى جوان و پرنشاط رابه کارگیرند و آنان را در کار با خود شریک سازند.

نمازهاىجمعه باید پایگاه جذب و نصیحت و تعلیم باشد.

امامان محترم جمعه با کمک برگزارکنندگان مراسم نماز, همه سعى خود را دراین جهت مبذول دارند.

خدارا سپاس که محیط عمومى کشور,محیط ذکر و نماز و معنویت است و خدارا سپاس که خیل عظیمى از مردم ما بویژه جوانان با نماز و نیاز, پیوندى روحى و عاطفى و عقلانى دارند.

لیکن این همه باید گامهاى نهائى شمرده نشود و بیش از گذشته تلاش عالمانه ومدبرانه و نازک اندیشانه دراین رویکرد به کار رود.

لازم میدانم از همه کسانى که این راه را دلسوزانه گشوده و پیموده و براى آینده ى آن برنامه ریزى کرده اند صمیمانه سپاسگزارى کنم, بویژه از روحانى پرهیزگار و پارسا و پرانگیزه جناب حجه الاسلام قرائتى که حقا دراین کار برگردن همه ما حقى بزرگ دارند.

رحمت خدا و توجه حضرت بقیه الله ارواحنافداه را براى ایشان و همگان مسئلت میکنم.

والسلام علیکم و رحمه الله

سید على خامنه اى

15 / 6 / 80