ستون دین
هر چیزی که برای شناخت و خواندن نماز برای رستگاری نیاز است.
                                                                 
آرشیو وبلاگ
صفحات وبلاگ
آمار وبلاگ
< امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که یکدیگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زکات بدهند و میهمان را گرامى بدارند...///نماز کلید همه خوبی هاست.///نماز در اول وقت خشنودى خداوند، میان وقت رحمت خداوند و پایان وقت عفو خداوند است.///اى مردم همانا نمازگزار هنگام نماز با پروردگار بزرگ و بلند مرتبه اش مناجات مى کند، پس باید بداند چه مى گوید. ///بنگر در چه (لباسى) و بر چه (چیزى) نماز مى گزارى، اگر از راه صحیح و حلالش نباشد، قبول نخواهد بود.///خداوند از هر کس یک نماز و یا یک کار نیک را قبول کند، عذابش نمى نماید. ///پیامبر(ص)
سه‌شنبه 6 دی‌ماه سال 1390 :: 09:55 ب.ظ ::  نویسنده : محمد رضا چنگلوایی
اى بهشت از نور رویت دلپذیر خوبى ات در هر دو عالم بى نظیر
گوهر پاکت ، به مریم همطراز هم چو مریم ، اهل راز، اهل نماز
چون نمازت مى شود یک پل ز نور مى کند از آن دعاهایت عبور
کن دعا تا خلق انسانخو شوند تا ملایک جمله آمین گو شوند
کن دعا اى عرش اعلى پایه ات بیش از اهل خویش بر همسایه ات
از دعایت ابر غفران - اشک ریز از دعایت بحر رحمت موج خیز
اى امانت ! اى جگر بند رسول فاطمه - صدیقه زهراى بتول
گر نمى گفت از تو همسر - یا پدر کس نبود از کسب حالت - با خبر
آه ... اى بانوى طوبى سایه - آه ... آه ... اى طوبى رضوان جایگاه
چون پیامبر را به دو، در واکنى شرم از میهمان نا بینا کنى
تاول دستان کارى - پند تو خط بند مشک - گردنبند تو
دل - خوش از مهر نهانى کردنت با یتیمان مهربانى کردنت
لقمه از خویش از کسانت باز گیر زانکه در راهند. مسکین و اسیر
گشت تسبیح تو اى نیکو سرشت خلق را یک در ز درهاى بهشت
از غمت اى پیش حق - با آبرو ابر بعضى تلخ دارم در گلو
بغضم آیا از حدیث کربلاست ؟ یا زیاد درد پهلوى شماست
در دلم این بغض غوغا مى کند آخر این شر سر وا مى کند