ستون دین
هر چیزی که برای شناخت و خواندن نماز برای رستگاری نیاز است.
                                                                 
آرشیو وبلاگ
صفحات وبلاگ
آمار وبلاگ
< امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که یکدیگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زکات بدهند و میهمان را گرامى بدارند...///نماز کلید همه خوبی هاست.///نماز در اول وقت خشنودى خداوند، میان وقت رحمت خداوند و پایان وقت عفو خداوند است.///اى مردم همانا نمازگزار هنگام نماز با پروردگار بزرگ و بلند مرتبه اش مناجات مى کند، پس باید بداند چه مى گوید. ///بنگر در چه (لباسى) و بر چه (چیزى) نماز مى گزارى، اگر از راه صحیح و حلالش نباشد، قبول نخواهد بود.///خداوند از هر کس یک نماز و یا یک کار نیک را قبول کند، عذابش نمى نماید. ///پیامبر(ص)
چهارشنبه 7 دی‌ماه سال 1390 :: 02:20 ق.ظ ::  نویسنده : محمد رضا چنگلوایی
اولین نمازگزار عالم ابوالبشر (ع) بود.در ادامه چگونگی آنرا بخوانید.
نماز در زمان حضرت آدم (علیه السلام ) 

از صحف ادریس نقل شده است : در اولین روز اقامت حضرت آدم و همسرش حوا، در روى زمین ، خداوند متعال نماز عصر و مغرب ، و عشا را مجموعا 50 رکعت بر حضرت آدم واجب کرد.
در روایات آمده است : اول کسى که نماز صبح را خواند حضرت آدم ابو البشر (علیه السلام ) بوده است . او هنگامى که از بهشت رانده شد و در زمین فرود آمد. ساعت هاى آخر روز بود و هوا هنوز روشن بود و آرامش خاطر داشت . چون خورشید غروب کرد و جهان تاریک شد، محزون گردید و شروع به نالیدن کرد! او با ناراحتى در ظلمت و تاریکى شب را به پایان برد. وقتى روشنى در افق نمایان شد و تاریکى جاى خود را با آن عوض کرد، حضرت آدم (علیه السلام ) از خوشحالى دو رکعت نماز خواند و این اولین نمازى بود که وى بر روى زمین خواند.
در حدیث دیگرى آمده است : وقتى آن حضرت از بهشت بیرون آمد و بر روى زمین سکونت اختیار کرد؛ بر اثر ترک اولائى که از او سر زده بود تمام بدنش مانند قیر سیاه شد! آدم (علیه السلام ) از این بلا در رنج و عذاب بود.
در این هنگام جبرئیل بر او نازل شد و از ناراحتى ، غم و غصه اش پرسید: آدم هم سیاهى بدن خود را مطرح نمود.
جبرئیل از جانب خداوند متعال دستور پنج وقت نماز را آورد و دستور داد که آدم آن را بخواند. وقتى حضرت آدم نمازهاى پنجگانه را در پنج وقتش ‍ خواند، تمام بدنش سفید شد و دیگر از سیاهى اثرى نماند.


منبع

سجاده عشق/فصل۳