X
تبلیغات
زولا
 
ستون دین
هر چیزی که برای شناخت و خواندن نماز برای رستگاری نیاز است.
                                                                 
آرشیو وبلاگ
صفحات وبلاگ
آمار وبلاگ
< امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که یکدیگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زکات بدهند و میهمان را گرامى بدارند...///نماز کلید همه خوبی هاست.///نماز در اول وقت خشنودى خداوند، میان وقت رحمت خداوند و پایان وقت عفو خداوند است.///اى مردم همانا نمازگزار هنگام نماز با پروردگار بزرگ و بلند مرتبه اش مناجات مى کند، پس باید بداند چه مى گوید. ///بنگر در چه (لباسى) و بر چه (چیزى) نماز مى گزارى، اگر از راه صحیح و حلالش نباشد، قبول نخواهد بود.///خداوند از هر کس یک نماز و یا یک کار نیک را قبول کند، عذابش نمى نماید. ///پیامبر(ص)
دوشنبه 28 آذر‌ماه سال 1390 :: 02:01 ق.ظ ::  نویسنده : محمد رضا چنگلوایی

نماز رحمت است.رحمتی که مانند ندارد.چگونه این نماز باعث رحمت میشود؟

نماز رحمت الهیو اقیموا الصّلوه و اتوا الزّکوه و اطعیوا الرّسول لعلکم ترحمون.

و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و رسول (خدا) را اطاعت کنید تا مشمول رحمت (او) شوید.«نور، 56»

در آیه گذشته (در همین سوره) وعده‌ خلافت روی زمین به مؤمنان صالح داده شده بود و این دو آیه مردم را برای فراهم کردن مقدمات این حکومت بسیج می‌کند، در ضمن نفی موانع بزرگ را نیز خودش تضمین می‌نماید، در حقیقت یکی از این دو آیه در صدد بیان مقتضی است و آیه‌ دوم نفی موانع.

ـ نخست می‌گوید: (و اقیموا الصلوه ، نماز را برپا دارید) همان نمازی که رمز پیوند خلق با خالق است، و ارتباط مستمر آنها را با خدا تضمین می‌کند، و میان آنها و فحشاء و منکر حایل می‌شود.

(و اتوا الزکاه ، وزکات را ادا کنید).[1]

ـ وظایف عبادتهای که برای بندگانش تشریع کرده و اگر از میان همه وظایف تنها نماز و زکات را یاد‌آوری کرد، برای این بود که این دو تکلیف در میان تکالیف راجعه به خدا و خلق به منزله رکن است.[2]

نمازگزار مشمول رحمت الهی قرار می‌گیرد.

[1] . نمونه، ج 14، ص 535.

[2] . المیزان، ج 15، ص 223.